2020 header logo

Werkwijze
"We doen het goed, of we doen het niet"

Tijdens een vrijblijvende kennismaking bekijken we uw object en stemmen we het takenpakket af op uw behoefte.

ONDERZOEK & ADVIES
Bij 2020 Restauratie Advies kunt u terecht voor schade-inspectie, onderzoek naar oorzaken, materialen, technieken en kleuren. Het resultaat van deze inspanningen is een compleet plan van aanpak met gespecificeerde begroting dat u nodig heeft voor uw financieringsbehoefte, vergunningaanvraag en prijsvorming bij geschikte uitvoerende partijen.

FINANCIERING & VERGUNNING
Ook daarbij kunnen wij u helpen. Uw project komt mogelijk in aanmerking voor subsidie van uw gemeente of provincie, of steun vanuit het rijk. Daarbij zijn er verschillende fondsen die mogelijk een bijdrage zouden willen leveren aan uw project. 2020 Restauratie Advies zoekt dat voor u uit. Ook als het gaat over belastingaftrek wegens onderhoud aan uw Rijksmonumentale woning of over langlopende, laagrentende leningen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Bent u vergunningplichtig? Ook dat zoeken we uit. En zo ja, dan kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen, en alle nodige documenten leveren.

SELECTIE & AANBESTEDING
Als alle plannen gereed zijn, vergunningen zijn verleend en de financiering rond is, dan is het zaak om bij geschikte marktpartijen offertes aan te vragen. 2020 Restauratie Advies beschikt over een zeer breed en uitgebreid netwerk van erkende aannemers en specialisten die werken volgens de uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) van hun vakgebied in de restauratie. Daarmee is de kwaliteit van uw restauratie geborgd.
Wij verzorgen de aanvragen, beoordelen de offertes en adviseren u in uw keuze.

BEGELEIDING & ADMINISTRATIE
Tot slot zullen de restauratiewerkzaamheden ingepland en uitgevoerd moeten worden. Indien gewenst begeleiden wij uw project in de uitvoering met planning en voortgang, controle op de kwaliteit van de technische uitvoering en de projectverantwoording.