Bureau voor Bouwhistorie

In 2020 heeft Miguel het diploma behaald voor de post-HBO opleiding Bouwhistorie & Restauratie aan de Hogeschool Utrecht, studierichting Bouwhistorie. Een onafhankelijke toetsing van uw restauratieplannen door het uitvoeren van bouwhistorische verkenningen of deelontledingen behoort nu tevens tot de mogelijkheden, volgens de richtlijnen bouwhistorisch onderzoek van onder anderen de RCE en Stichting Bouwhistorie Nederland.

Uw gemeente kan bij een vergunningaanvraag voor bijvoorbeeld een verbouwing of een herbestemming, eisen dat er bouwhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd. Het resultaat van een dergelijk onderzoek is een onafhankelijke waardestelling van uw monument, gebaseerd op een diversiteit aan cultuurhistorische waarden, met een beschrijving van de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het object. Het gebouw dient als primaire bron. Daarnaast worden controles op de bevindingen zo mogelijk getoetst aan bestaande archieven, en wordt een vergelijking gemaakt met soortgelijke objecten