2020 header logo

Visie
"Zo veel als nodig, zo weinig als mogelijk"

Ons culturele erfgoed moet ook voor komende generaties behouden blijven. Instandhouding van waardevolle monumenten hoort daarbij. Het is daarom zaak dat onderhoud op de juiste manier en niet te laat wordt uitgevoerd, door preventieve conservering en meerjarenonderhoudsplanning.
En dat er bij schade aan onderdelen van uw monument op een verantwoorde wijze wordt gewerkt aan het herstel.

Miguel van Schoonhoven kan bogen op ruim 20 jaar ervaring in de restauratiewereld. In die periode zijn de opvattingen over restaureren veel, en ten goede, veranderd. 'We' komen er namelijk steeds meer achter dat de oplossingen uit het 'recente' verleden met name door kennisverlies en verkeerd materiaalgebruik niet lang mee gaan, en dat nieuwe schades zelfs daaraan te wijten zijn.

Het uitgangspunt is: zo veel als nodig, zo weinig als mogelijk. 2020 Restauratie Advies werkt daarbij volgens de restauratieladder:

  • Conserveren en verantwoord onderhouden
  • Repareren en aanhelen als dat voor het behoud noodzakelijk is, maar dan wel compatibel, herhaalbaar en reversibel
  • Vernieuwen als het niet anders kan

20/20 vision, een scherpe kijk op onderhoud en restauratie. Bekijk de werkwijze van 2020 Restauratie Advies. U kunt de zorg voor uw monument op een aantal vlakken in nauw overleg uit handen geven. Ook kunnen wij u bijstaan tijdens een compleet restauratie traject, bij calamiteiten en met een second opnion in verzekeringskwesties.